Nordmøre Fiskebåt AS

En felles møteplass og nettverksbygger for marin sektor

Om oss Kontakt oss

Vårt arbeid og fokus

Nordmøre Fiskebåt arbeider aktivt for å beholde og bygge opp en variert og fremtidsrettet fiskeflåte i vår region, og for å videreutvikle den marine sektoren på landsiden.

Vi skal ha fokus på rekruttering av ungdom til fiskeriyrket, og på å beholde og skaffe nye kvoterettigheter til distriktet. Spesielt skal vi være en aktiv part for at unge fiskere kan skaffe seg båt og rekrutteringskvoter. Nordmøre Fiskebåt AS skal satse på rekrutteringsprosjekter og være prosjektadministrasjon for aktiviteter som utvikler marin sektor.