Ungdomsfiske 2024

Sommerjobb på sjøen!

 

SMØLA  |  HUSTADVIKA  |  KRISTIANSUND  |  AVERØY  |  AURE  |  AUKRA

Ungdommen

Målsetningen med ungdomsfiske er at ungdom skal komme seg ut på sjøen og få prøve seg som fiskere. Kommunene lyser ut sommerjobber som fisker for de mellom 15 og 25 så snart nødvendig informasjon er klar. 

 

De som får tilbud om plass fikk veiledning for å ordne det som trengs for å delta.

 

Ungdommene har egen kvote, og lønna er det de får betalt for fangsten de leverer. Lønna vil variere fra dag til dag, og mellom båtene. Slik er det for en ekte fisker også :) De får sikkerhetsopplæring, informasjon og opplæring om råstoff og kvalitet, og innsyn i flere andre områder som gjelder fiskerinæringens verdikjede. 

 

Følg med på kommunens og våre nettsider, så ser du så snart sommerjobbene blir utlyst!

Fartøy og skipper / veileder

For å kunne gjennomføre prosjektet, må kommunene leie inn fartøy og skipper. Det er veldig kjekt at næringa har hatt så positiv respons til Ungdomsfiske i fjor!

 

Alle som har fiskebåt eller egnet fritidsbåt som er registrert, og erfaring fra fiskeri, kan sende inn tilbud. Ta kontakt med Birgit på 91329242 eller se kommunens nettsider for mer informasjon om hvordan du leverer tilbud og hva det skal inneholde. 

Nordmøre Fiskebåt og kommunene er glade for å ha så mange gode og solide samarbeidspartnere og sponsorer med oss på prosjektet Ungdomsfiske i Nordvest! Vi ønsker oss enda flere :)

 

Det er aktører som ser verdien av Ungdomsfiske, som et prosjekt som kan bidra til rekruttering til fiskeriyrket og til hele blå sektor, og ikke minst være med på å skape bolyst og blilyst! Å vise frem et engasjert næringsliv som gir spennende muligheter rett utenfor døra, er en viktig del av dette. 

 

Vi søker lokale og regionale aktører som vil være med på å:

 - Bidra som sponsorer med kapital

 - Bidra til prosjektet gjennom gaver 

 - utlån av utstyr eller tjenester

 

Tusen takk til alle dere!

 

BILDER FRA UNGDOMSFISKE 2023

Spørsmål og svar for søkere
og deltakere

Her finner du en samling av spørsmål og svar om Ungdomsfiske i Nordvest

Les mer...

  • Har du noen spørsmål eller ønsker å delta som ungdom, med utleie av fartøy eller som samarbeidspartner?

    Ta kontakt med Birgit Dyrhaug på Nordmøre fiskebåt.

    913 29 242 | birgit@nordmorefiskebat.no