Ungdomsfiske 2023

Sommerjobb på sjøen

 

Ungdommen

Målsetningen med ungdomsfiske er at ungdom skal komme seg ut på sjøen og få prøve seg som fiskere. 

 

Kommunene vil legge ut informasjon om søknad så snart fartøy og prosjektet er på plass på våren. Følg med på din kommunes nettsider. Alle som er interessert og som er innenfor alderen 15-25 kan søke. De som får tilbud om plass vil få veiledning for å ordne det som treng for å delta.

 

Ungdommene vil ha egen kvote, og kan fiske for opptil 50 000 kroner. De vil også få sikkerhetsopplæring, informasjon og opplæring om råstoff og kvalitet, og innsyn i flere andre områder som gjelder fiskerinæringens verdikjede. 

Fartøy og skipper / veileder

For å kunne gjennomføre prosjektet, er kommunene avhengig av å få leid fartøy og skipper i hele eller deler av skolens sommerferie. 

 

Ser du verdien i å slippe til flere ungdom på sjøen for å prøve fiskeryrket? Har du ledig tid i sommer, og et fartøy egnet for fiske, gjerne med mulighet for to ulike redskap? Ta kontakt! 

 

Kommunene, Nordmøre Fiskebåt og våre samarbeidspartnere vil tilrettelegge og administrere, men vi trenger fartøy og en voksen med god erfaring som fisker og skipper som kan gjennomføre selve fisket. 

Samarbeidspartnere

I 2023 søker kommunene tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet for å gjennomføre Ungdomsfiskeordningen. Det er usikkert hvor stort tilskuddet blir, og hvor mye det vil dekke av kostnadene. Derfor søker Nordmøre Fiskebåt etter aktører som ser den store verdien av et prosjektet Ungdomsfiske,  og som kan være med å bidra.

 

Kan du eller din bedrift være med og

 - Bidra som sponsor med kapital?

 - Sponse prosjektet eller utøvere gjennom        gaver eller utlån av utstyr/tjenester

 - Bidra med fagkompetanse i opplæringen

    vi skal ha i forkant av kurset

 - Fartøy og opplæring om bord (det inngås      avtale om leie av fartøy og skipper for     

    de/den som blir valgt).

 

Ta kontakt med Nordmøre Fiskebåt!

  • Har du noen spørsmål eller ønsker å delta som ungdom, med utleie av fartøy eller som samarbeidspartner?

    Ta kontakt med Birgit Dyrhaug på Nordmøre fiskebåt.

    913 29 242 | birgit@nordmorefiskebat.no