Samarbeidspartnere og sponsorer Ungdomsfiske 2024

Ungdomsfiske i Nordvest har med seg mange solide samarbeidspartnere og sponsorer. 
Tusen takk til alle dere som gjør dette prosjektet mulig!

 

SpareBank 1 Nordmøre er en selvstendig og lokal bank for Møre og Romsdal.  Vi er til stede i hele regionen, fra Ålesund i sør til Trondheim i nord. 

Et av landets ledende forsikrings- selskap innen forsikring av fiskefartøy, fraktfartøy, brønnbåter og fartøy innen oppdrettsbransjen.

 

 

Vi leverer havovervåking og marine tjenester av høy kvalitet. Din profesjonelle samarbeids- partner innen havovervåkning.

under oppdatering

 

 

Under oppdatering

Registrert oljeselskap i Norge som driver med salg av bunkers, smørolje produkter og mineraloljer innenfor alle kundegrupper. Vi er for mange en totalleverandør og samarbeidspartner innen vårt område.

 

Certex Norge AS er en ledende leverandør av ståltau og løfteutstyr i Norge.

Vi er også kvalitetsleverandører av fortøyning og skipsutstyr, i tillegg til at vi har et bredt og landsdekkende servicetilbud som omfatter sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran og løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service.

 

 

Med kontor i Ålesund driver vi førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr. I tillegg ivaretar vi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter.

 

Aalesund Oljeklede AS er totalleverandør av regn- og arbeidstøy til det norske proffmarkedet.

 

Norges Råfisklag er et av flere fiskesalgslag som tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av villfanget fisk og annen sjømat i Norge.