Informasjon om

Ungdomsfiske i Nordvest 2023

Se gjennom informasjonen under, om du ikke finner svar på det du lurer på

kan du ta kontakt med Nordmøre Fiskebåt 

Lyst til å prøve deg som fisker i sommer?

Send inn søknad!

Til søknadsinformasjon
 • Hvilke kommuner har Ungdomsfiske i Nordvest?

  Det er kommunene Aukra, Aure, Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla som har Ungdomsfiske i Nordvest. Hver kommune har sitt eget ungdomsfiske-prosjekt, men fordi Nordmøre Fiskebåt er prosjektledelse for alle seks, samarbeides det på tvers i flere sammenhenger. 

 • Når får jeg vite om jeg får sommerjobb gjennom Ungdomsfiske?

  Etter at søknadsfristen har gått ut, vil vi så snart som mulig gå gjennom alle søknader og sende ut beskjed til de som får tilbud om sommerjobb. Alle som søker vil få en tilbakemelding på om de får tilbud om sommerjobb eller ikke. 

 • Kan jeg delta i Ungdomsfiske selv om jeg ikke får plass i kommunens ordning?

  Ja, det kan du. Ungdom kan delta i ungdomsfiske som ikke er i kommunal regi. De kan bruke en egen båt, eller de kan fiske fra land.

   

  Ungdommen må følge reglene for ungdomsfiske. Det står mer om dette i forskriften.

 • Samarbeidspartnere

  Ungdomsfiske i Nordvest hadde ikke kunnet blitt gjennomført uten bidrag med kompetanse, tjenester, gaver og sponsomidler fra gode samarbedspertnere. Tusen takk til alle dere som gjør dette mulig!

   

  HER kommer en liste over alle som bidrar (under utarbeidelse)

 • Hvordan søker jeg på sommerjobb gjennom Ungdomsfiske i Nordvest?

  På kommunenes nettsider ligger søknadsinformasjon. Du skal fylle ut et forms-skjema, som du finner ved å trykke linken i utlysningen. Evt finner du skjema her. Les gjennom utlysningen som gjelder din kommune, særlig hvilke perioder det vil være fiske, fordi det varierer fra kommune til kommune. 

 • Hvordan ser programmet for Ungdomsfiske ut?

  Hvis du skal delta i Ungdomsfiske er det en del formaliteter som må være i orden. De som får sommerjobb vil få veiledning slik at alle skjema og søknader til for eksempel fiskeridirektoratet blir sendt inn. 

   

  Før selve fisket starter, vil alle ungdommene møte prosjektleder og fisker, og kanskje kommunens representant samt samarbeidspartnere i prosjektet som bidrar med kunnskap og opplæring. 

   

  Det vil bli en dag med sikkerhetskurs og annen opplæring før fisket, det vil være en dag da alle ungdommene er samlet på tvers av kommunegrensene.

   

  Oppmøte for fisket avtales med skipper. Båtene som er med er på omlag samme størrelse, men er rigget med ulike redskap. Både teiner, jukse, garn og line er aktuelle fiskeredskap, og hvilket den enkelte får prøve kommer an på hvilken båt du har plass på. 

   

  Båtene holder seg i lokalt, og vil gå ut og inn fra kai i løpet av samme døgn. Det vil være 3-4 ungdommer ombord samtidig. Deler av sommerjobben består av å vedlikeholde, reparere eller egne fiskeredskapen. 

   

  Skipperen er sjefen ombord, og vil veilede dere både når dere skal fiske, og når dere skal ta vare på og levere fangsten. Lytt til deres erfaringer, og husk alltid å ha fokus på sikkerhet ombord. 

   

  Lønna er det dere får for fangsten dere leverer. Det betyr at det vil variere fra dag til dag, og fra båt til båt, ut fra hvor mye fisk og hvilket fiskeslag dere får. 

   

  Ungdomsfiske er en opplevelse med mye lærdom. Alle som deltar vil få en attest på gjennomført opplæring og arbeid.