Nordmøre Fiskebåt

Utvikling av
marin sektor

Tjenester Kontakt oss

Søk på sommerjobb som fisker 
gjennom Ungdomsfiske i Nordvest

Vi tar i mot søknader nå

AURE | AVERØY | HUSTADVIKA | KRISTIANSUND | SMØLA

Vår visjon

Nordmøre Fiskebåt skal være en bidragsyter til vekst i marin næring i regionen - fra Aure kommune i nord, til Hustadvika kommune i sør.

Vårt arbeid

Vårt formål er å arbeide for en lønnsom, framtidsrettet og variert fiskeflåte i regionen, og en tilsvarende robust service- og leverandørindustri i marin sektor.

Nyheter fra sosiale medier

Se mer på vår facebook