Nordmøre Fiskebåt

Utvikling av
marin sektor

Tjenester Kontakt oss

Desember-samling 
8. desember 2023

Mer info og påmelding

Havfrua Nordvest

For jenter som er nysgjerrig på fiskeri,

havbruk og BLÅ næring.

 

PÅMELDING ÅPNER 9.NOVEMBER KLOKKA 8.00

MER INFO

Vår visjon

Nordmøre Fiskebåt skal være en bidragsyter til vekst i marin næring i regionen - fra Aure kommune i nord, til Hustadvika kommune i sør.

Vårt arbeid

Vårt formål er å arbeide for en lønnsom, framtidsrettet og variert fiskeflåte i regionen, og en tilsvarende robust service- og leverandørindustri i marin sektor.

Nyheter fra sosiale medier

Se mer på vår facebook