Nordmøre Fiskebåt

Utvikling av
marin sektor

Tjenester Kontakt oss

 Ungdomsfiske 2024

-fisket starter i juni 

Kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Averøy, Hustadvika og Aukra tilbyr sommerjobb som fisker for ungdom mellom 15 og 25 år i 2024. Søknadsfristen er gått ut, og alle ungdommer som har søkt vil få svar på om de får plass eller ikke. 

Mer info

Vår visjon

Nordmøre Fiskebåt skal være en bidragsyter til vekst i marin næring i regionen - fra Aure kommune i nord, til Hustadvika kommune i sør.

Vårt arbeid

Vårt formål er å arbeide for en lønnsom, framtidsrettet og variert fiskeflåte i regionen, og en tilsvarende robust service- og leverandørindustri i marin sektor.

Nyheter fra sosiale medier

Se mer på vår facebook